<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" webdesign "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="cs">   <head>
<title>

Vítězslav Němec webdesign

Jméno a příjmení: Vítězslav Němec
Adresa: Poštovní 419, Bohuslavice, 747 19
Mobil: 602 177 305 (Pracovní dny 10:00 - 16:00)
ICQ: 192 127 818
E-mail: vitecwebdesign@email.cz
IČ: 76017800
Bankovní spojení: 1858299319/0800

Jsem neplátce DPH. Živnostenský list evidenční číslo 380603-32265 vydaný Městským úřadem Hlučín